Pogrebno preduzeće „ALEKSANDAR“ – Beograd

Prijava smrti 00-24 h

MEĐUNARODNE POGREBNE USLUGE I PREVOZ POKOJNIKA

Pogrebno preduzeće „ALEKSANDAR“ – Beograd

Prijava smrti 00-24 h

MEĐUNARODNE POGREBNE USLUGE I PREVOZ POKOJNIKA


Prijava smrti:
0-24 h

Aleksandar Vasić
+381 63 220 440
+381 11 33 25 893
Bele Bartoka 6
11000 Beograd
pogrebnoaleksandar@gmail.com