Pogrebni zavod „Aleksandar“ obavlja sledeće usluge: prodaja pogrebne opreme, kao i prodaja prateće opreme, prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, zakazivanje sahrane ili kremacije na gradskim grobljima, obezbeđivanje grobnog mesta, oblačenje preminule osobe i iznošenje iz stana, pozivanje sudskog lekara-mrtvozorca da konstatuje smrt, štampanje umrlica i posmrtnih plakata, objava čitulja u dnevnoj štampi, pribavljanje dokumentacije u ambasadi ukoliko se transport obavlja van granica Srbije, preuzimanje potrebne dokumentacije iz bolnice gde se desio smrtni slučaj, pribavlja izvod iz opštine gde je lice preminulo, predaja zahteva za odjavu penzije i refundiranje pogrebnih troškova u penzionom fondu, predaja zahteva za prenos penzije na bračnog druga, cvetni aranžmani za sahrane – izrada buketa, suza i venaca, izrada i montaža spomenika kao i druge kamenorezačke usluge, ugovara pogrebni orkestar, ugovaramo posluženje na groblju ili restoranu,- naši operateri 24 časa u dežurnom centru pružaju sve potrebne informacije kao i terenski referenti koji mogu doći na poziv porodice na njihovu adresu .

Poštujući ukazano nam poverenje, način poslovanja i kvalitet usluga, koje pružamo, stalno poboljšavamo, tako što ulažemo u edukaciju zaposlenih, posedujemo veliki izbor pogrebne opreme (pogrebna oprema domaćih i inostranih proizvođača), kao i pogrebnih vozila za transport preminulih kao i članova porodice, a trudimo se da i cene naših usluga budu dostupne svima na način i uz dinamiku plaćanja koji su fleksibilni.

U našoj ponudi usluga postoji mogućnost da se uplati kompletno organizovanje sahrana na više rata, za života korisnika usluga.