Štampanje plakata i čitulje

Pogrebno preduzeće „Aleksandar“ u svojoj organizaciji bavi se i štampanjem posmrtnih plakata, objavom čitulja i pomena u dnevnoj štampi. Tekst za plakate i čitulje je stvar izbora porodice a mi smo na raspolaganju da damo savet ili sugestiju.