Organizacija sahrane ili kremacije

Pogrebno preduzeće „Aleksandar“ obaviće u vaše ime neophodne korake da bi zakazali sahranu ili kremaciju, bez obzira da li se smrtni slučaj desio u stanu, bolnici ili u domu za stara lica.
Ako porodica nema grobno mesto, sahrana će se obaviti na groblju prema opštini stanovanja, postoji mogućnost zakupa uređenog grobnog mesta ili porodične grobnice.
Kroz troškove sahrane novog grobnog mesta odmah će se uplatiti i održavanje za narednih 10 godina, koliko je obavezan rok počivanja.
Dozvolu za sahranjivanje, kao i za kremaciju daje bračni drug, deca ili najbliži srodnici.
Sve pripremne radnje oko sahrane ili kremacije obavlja pogrebno preduzeće „Aleksandar“, jedina obaveza porodice je da u kapeli na groblju budu sat vremena pre utvrđenog termina.
Nakon obavljenog ispraćaja za kremiranje, urna se može položiti u grobno mesto, zakupiti kaseta za smeštaj urne (rozarijum, kolumbarijum) ili se pepeo može prosuti u Vrtu sećanja na Novom groblju u Beogradu.

Smrtni slučaj u stanu, kući ili u domu za stara lica:

Ako se smrtni slučaj desi u stanu, kući ili u domu za stara lica dovoljno je da nas pozovete i naša služba obavestiće lekara sudske medicine- mrtvozornika koji će obaviti pregled i konstatovati smrt i izdati potvrde o smrti nakon čega naše pogrebno preduzeće obavlja preuzimanje pokojnika u specijalno pogrebnom vozilu.

Smrtni slučaj u bolnici:

Ako se smrtni slučaj desio u bolnici dovoljno je da nas pozovete, naša ekipa izvadiće svu neophodnu dokumentaciju u bolnici i opštini, potrebno je pripremiti ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu preminule osobe.