Prijava smrti

Pogrebno preduzeće „Aleksandar“ radi od 00-24 h i možete nas pozvati u bilo kom trenutku.

Bez obzira da li se smrtni slučaj desio u kući, bolnici ili u domu za stara lica naša ekipa u najkraćem mogućem roku dolazi po vašem pozivu i preuzima kompletnu brigu oko organizacije sahrane ili kremacije.
Preuzimanje pokojnika i prevoz do hladnjače.
Spremanje i oblačenje preminule osobe.
Pribavljanje neophodne dokumentacije u opštini i ambasadi.
Kontaktiramo lekara sudske medicine za utvrđivanje smrti.

Prijava smrti 00-24 h
+3811 63 220-440
+3811 33 -25 -893